Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Nude hoa tím - 9 phân

Mã sản phẩm: 421

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421

đ 690,000

Chất liệu da trắng mờ đính dãy hoa tím Vintage

Mặt trong may lớp mouse mỏng nhẹ

Chiều cao: 9 cm

Màu sắc: Có 3 tông: trắng hoa trắng; trắng hoa tím; nude hoa tím

Size: 35-39

0822.288.288
facebook.com/ngheart.bridalshoes
421 - Nude hoa tím - 9 phân - 35 1 CH còn Thêm vào giỏ
421 - Nude hoa tím - 9 phân - 36 1 CH còn Thêm vào giỏ
421 - Nude hoa tím - 9 phân - 37 1 CH còn Thêm vào giỏ
421 - Nude hoa tím - 9 phân - 38 1 CH còn Thêm vào giỏ
421 - Nude hoa tím - 9 phân - 39 1 CH còn Thêm vào giỏ

Trắng hoa trắng - 9 phân

Trắng hoa trắng - 9 phân

Trắng hoa tím - 9 phân

Trắng hoa tím - 9 phân

Nude hoa tím - 9 phân

Nude hoa tím - 9 phân


Chi tiết sản phẩm

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 phiên bản nude hoa tím

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 1 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 1 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 2 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 2 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 3 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 3 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 4 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 4 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 5 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 5 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 6 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 6 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 7 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 7 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 8 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh nude hoa tím 8 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 phiên bản trắng hoa tím

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 1 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 1 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 2 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 2 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 3 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 3 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 4 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 4 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 5 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 5 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 6 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 6 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 7 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 7 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 8 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 8 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 9 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 9 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 10 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa tím 10 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 phiên bản trắng hoa trắng

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 1 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 1 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 2 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 2 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 3 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 3 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 4 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 4 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 5 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 5 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 6 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 6 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 7 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 7 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 8 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 8 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 9 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 9 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 10 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 10 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 11 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 11 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 12 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Giày cưới Nghé Art dãy hoa Vintage 421 - Ảnh trắng hoa trắng 12 - Nghé Art Bridal Shoes – 0822288288

Nghé Art Bridal Shoes - Giày cô dâu - Giày cưới Handmade

Nghé Art bán giày cưới có sẵn với vô số mẫu đa dạng tại cửa hàng

Nếu bạn yêu thích sự đơn giản, thì kho giày basic (không đính hoa hay hoạ tiết) của Nghé Art là một lựa chọn cho bạn đó với rất nhiều form dáng chuẩn cho cả các Nàng dâu và các Nàng công sở

Nghé Art nhận làm riêng theo ý khách hàng

Để có một đôi giày theo ý mình Nàng chỉ cần:

➡️ Ghé đến chúng mình chọn form giày theo chiều cao và kiểu dáng phù hợp

➡️ Thử vừa size chân

➡️ Nghé Art tư vấn chọn kiểu và màu hoa, cách phối

➡️ Hẹn bạn 1-2 ngày giao hàng

————————————————————————————————————

Các cô dâu hãy ghé nhà Nghé Art để được tư vấn và lựa chọn thiết kế ưng ý nhất, trở nên xinh đẹp và tự tin hơn trong lễ cưới của mình nhé!

Add: 182/25A Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TpHCM (Open daily: 10am-9pm)

SĐT/Zalo: 0822 288 288

Website | Facebook | Shopee | Lazada | Tiki

(**Khuyến khích khách hàng đến trực tiếp cửa hàng để được tư vấn làm mẫu riêng. Các bạn online hoặc tỉnh xa nên chọn mẫu có sẵn **)


Các sản phẩm tương tự

Nude - 9 phân

Giày cưới Nghé Art ren hoa 480-340N

Trắng - 13 phân

Giày cưới Nghé Art đúp cao gót mũi vuông đính hoa 478

Trắng - 9 phân

Giày cưới Nghé Art dáng hở eo viền ngọc trai đính hoa 476

Trắng - 9 phân

Giày cưới Nghé Art hở eo viền ngọc trai 475