Giày cưới Nghé Art basic xuồng trắng quai sandal 236 - 8 phân

Mã sản phẩm: 236

Giày cưới Nghé Art basic xuồng trắng quai sandal 236

đ 360,000

Form sandal cao 8 phân, gót xuồng, màu trắng.

0908.590.288
facebook.com/ngheart.bridalshoes
236 - 8 phân - 35 1 CH còn Thêm vào giỏ
236 - 8 phân - 36 1 CH còn Thêm vào giỏ
236 - 8 phân - 37 1 CH còn Thêm vào giỏ
236 - 8 phân - 38 1 CH còn Thêm vào giỏ
236 - 8 phân - 39 1 CH còn Thêm vào giỏ

8 phân

8 phân


Chi tiết sản phẩm

Giày cưới Nghé Art basic xuồng trắng quai sandal 236 - Ảnh 1 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Giày cưới Nghé Art basic xuồng trắng quai sandal 236 - Ảnh chi tiết 1 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Giày cưới Nghé Art basic xuồng trắng quai sandal 236 - Ảnh 2 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Giày cưới Nghé Art basic xuồng trắng quai sandal 236 - Ảnh chi tiết 2 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Giày cưới Nghé Art basic xuồng trắng quai sandal 236 - Ảnh 3 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Giày cưới Nghé Art basic xuồng trắng quai sandal 236 - Ảnh chi tiết 3 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

 


Các sản phẩm tương tự

7 phân

Giày cưới Nghé Art basic hở eo 276

10 phân mũi đúp 2

Giày cưới Nghé Art basic quai cao gót 10 phân mũi đúp 2 phân 286

3 phân

Giày cưới Nghé Art basic mũi bầu gót vuông trắng 205

5 phân

Giày cưới Nghé Art basic cao gót bít mũi màu hồng 247