Gian hàng triễn lãm cưới Elle Wedding Art Gallery 2020 của Nghé Art Bridal Shoes

Hình ảnh về gian hàng của Nghé Art Bridal Shoes trong triễn lãm cưới Elle Wedding Art Gallery 2020 diễn ra trong 2 ngày 03/10/2020 và 04/10/2020 tại trung tâm hội nghị tiệc cưới White Palace. Mời các bạn xem qua nhé.

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 1 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh gian hàng 01 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 2 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh gian hàng 02 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 3 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh gian hàng 03 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 4 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh gian hàng 04 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 5 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh gian hàng 05 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 6 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh gian hàng 06 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 7 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh gian hàng 07 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 8 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh gian hàng 08 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Hình ảnh đội ngũ tư vấn viên và các bạn khách xinh đẹp đã ghé qua gian hàng của Nghé.

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 9 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 09 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 10 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 10 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 11 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 11 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 12 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 12 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 13 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 13 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 14 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 14 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 15 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 15 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 16 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 16 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 17 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 17 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 18 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 18 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 19 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 19 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 20 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 20 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 21 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 21 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 22 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 22 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 23 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 23 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 24 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 24 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 25 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 25 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 26 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 26 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 27 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 27 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 28 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 28 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 29 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 29 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Ngạc nhiên chưa? Người nổi tiếng ghé gian hàng của Nghé. Người mẫu Nam Anh. Còn nhiều diễn viên nổi tiếng khác ghé qua gian hàng của Nghé nhưng Nghé không kịp chụp ảnh lại. Hiu Hiu

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 30 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 30 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 31 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 31 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 32 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 32 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 33 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 33 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 34 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 34 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 35 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 35 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 36 - Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Elle Wedding Art Gallery - Ảnh 36 -  Nghé Art Bridal Shoes – 0908590288

Gian hàng triễn lãm cưới Elle Wedding Art Gallery 2020 của Nghé Art Bridal Shoes Đăng bởi: Gian hàng triễn lãm cưới Elle Wedding Art Gallery 2020 của Nghé Art Bridal Shoes
News avatar

Gian hàng triễn lãm cưới Elle Wedding Art Gallery 2020 của Nghé Art Bridal Shoes